LGS – Liselere Geçiş Sınavına Hazırlık

LGS ( Liselere Geçiş Sınavı )

Merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak bir sınav olup Liseye Geçiş Sınavıdır. Sınavda 6 ana dersten sorular vardır. Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerinden 20 şer soru; İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden 10 ar soru olmak üzere toplamda 90 soru bulunmaktadır. Sorular tek oturumda sorulur ve yanıtlama süresi 155 dakikadır. LGS sınavı merkezi olarak MEB tarafından yapılır.

Bu yıl hazırlanan geçiş sistemiyle son merkezi sınav yapılacaktır. Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecektir. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak, İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecektir.